Reklamacje

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie sklepu internetowego adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu sklepu internetowego.

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl