Konkurs

Regulamin konkursu fotograficznego "Wrzuć świąteczną fotkę psa lub kota i zgarnij nagrody" na świąteczne zdjęcie psa lub kota.

§1

Organizatorem konkursu jest firma Siedlarz Paweł GRANDPOL
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 651 134 00 42, REGON 273099142.

Konkurs jest realizowany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook przez użytkownika Whitedog.shop oraz strony internetowej sklepu whitedog.shop należących do Organizatora.

Każdy z uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu zamieszczonego na stronie sklepu internetowego dostępnego na stronie whitedog.shop.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2018 roku, po jego ogłoszeniu w serwisie społecznościowym Facebook, i trwa do 14 grudnia 2018r., do godziny 23.59.

§2
Celem konkursu jest wyłonienie zdjęcia psa lub kota, które uzyska najwięcej polubień w serwisie społecznościowym Facebook, zamieszczonego w komentarzu pod ogłoszonym konkursem. Głosy liczone będą według poniższej wagi:
polubienie zwykłe – 1 punkt
polubienie "super" – 2 punkty
pozostałe głosy nie będą uwzględniane przy liczeniu ogólnej sumy punktów.

Konkurs jest adresowany do pełnoletnich Użytkowników /osób fizycznych/ serwisu społecznościowego Facebook.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia jednego pupila /psa lub kota/ wykonanego przez Uczestnika odpowiadającego tematyce konkursu.

Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać jedno zdjęcie.

Zdjęcia przesłane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie użytkownika strony Whitedog.shop w serwisie Facebook oraz udostępnienie ogłoszenia o Konkursie na swojej stronie w serwisie społecznościowym Facebook.

Przesłanie zdjęcia na Konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i Polityką prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej sklepu whitedog.shop oraz ich akceptacją ze strony Uczestnika Konkursu.

W przypadku wygranej, Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki związanej z przesłaniem nagrody. Przesyłki będą realizowane za pośrednictwem usługodawcy InPost na zasadach określonych w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej sklepu whitedog.shop.

Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.

Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że posiada prawa do rozpowszechniania przesłanego zdjęcia, wyraża zgodę na jego publiczne rozpowszechnianie za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu przez Organizatora Konkursu w nieograniczonym czasie.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§3
Trzem Uczestnikom, którzy prześlą najlepsze zdjęcia, tj. które uzyskają największą liczbę polubień /wg punktacji wskazanej przez Organizatora w niniejszym Regulaminie/ zostaną przyznane poniższe nagrody:

  • I miejsce – 9 kg karmy Wiejska Zagroda – indyk z królikiem + przysmak (w przypadku zdjęcia psa) lub 10 kg karmy Canivera CAT Adult Chicken&Rice (w przypadku zdjęcia kota)

  • II miejsce – 3 kg karmy John Dog – kaczka z królikiem + dwie puszki 800 g karmy mokrej John Dog + przysmak (w przypadku zdjęcia psa) lub 2 kg karmy Canivera CAT Adult Chicken&Rice + żwirek (w przypadku zdjęcia kota)

  • III miejsce – 3 kg karmy John Dog – Adult ŚD biała ryba + przysmak (w przypadku zdjęcia psa) lub 2 kg karmy Canivera CAT Adult Sterilized (w przypadku zdjęcia kota).

    Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.

Nagrody nie odebrane do dnia 31 grudnia 2018 roku przechodzą na rzecz Organizatora.

Zwycięzcom przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody tylko i wyłącznie na rzecz wskazanej przez niego organizacji, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, w innym przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Organizatora Whitedog.shop na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej sklepu whitedog.shop.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności Organizatora dostępnej na stronie internetowej sklepu whitedog.shop.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl